Wassum Värdepappersaktiebolag

Wassum Värdepappersaktiebolag (org.nr. 556533-1492) bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse enligt lagen (2007:258) om värdepappersmarknaden (LV). På Finansinspektionens hemsida kan du läsa om våra tillstånd.

Wassum bedriver en relativt enkel verksamhet baserad på förmedling av andelar i värdepappersfonder. Ingen handel sker för egen räkning med undantag för det interna kapital som behövs i kapitaltäckningssyften. Wassums verksamhet är begränsad i jämförelse med andra värdepappersbolag som har kunders kapital i sin balansräkning. Som en följd av detta bedömer bolaget att risker inom områden såsom exempelvis likviditet, ränta och valuta är relativt små eller obefintliga.

Risk Controller utgör bolagets samlade funktion för riskhantering och denne skall arbeta självständigt och oberoende och ha tillräcklig auktoritet och ställning. Risk Controller skall utifrån arbetet med riskkontrollen tillse att VD och styrelse erhåller den information som dessa kan tänkas behöva för styrning av verksamhetens riskhantering och kontroll.

Information om kapitaltäckningsanalys m m kan du läsa om i vår årsredovisning. Ersättningspolicy hittar du här. De fem största fonderna som bolaget har utfört kundorder till under 2017, är Danske Invest SICAV – Global index SI (LU1349493178), Danske Invest SICAV – Horisont Balanserad SI (LU1349506334), Navigera Aktie 1 (SE0002278770), Danske Invest SICAV – Aktiv förmögenhetsförvaltning SI (LU1349997723) och Danske Invest SICAV – Horisont Aktie SI (LU1349504800).

Styrelsen för Wassum Värdepappersaktiebolag har det övergripande ansvaret för styrning och kontroll. De analyserar och bedömer förekommande riskerna och ansvarar för att tillräckliga rutiner finns, efterlevs och kontrolleras.

Val av styrelseledamöter sker i första hand utifrån kunskap och erfarenhet där både formell utbildning och branschkunskap värderas. I andra hand beaktas andra mångfaldhetskriterier såsom ålder, kön, geografisk bakgrund etc. Styrelsen består av följande ledamöter

Person Roll Övriga styrelseuppdrag
Bengt-Åke Fagerman Styrelseledamot  7 (varav 0 i koncerninterna bolag)
Ulf Källum Styrelseordförande  8 (varav 8 i koncerninterna bolag)
Tom-Erik Urø Styrelseledamot  6 (varav 5 i koncerninterna bolag)
Jan Bernhard Waage Styrelseledamot  7 (varav 7 i koncerninterna bolag)
Mikael Nordberg Styrelseledamot  8 (varav 0 i koncerninterna bolag)


AktuelltArkiv

20 februari, 2018

LB Forsikring – ny kund i Danmark
Wassum har fått LB Forsikring i Danmark som ny kund. Det handlar om ett så kallat Adviced by Wassum-uppdrag där… Läs mer

16 november, 2016

Femfaldig vinnare av Nordic Investment Consultancy of the year
Wassums ledande roll som investeringskonsult i Norden har återigen manifesteras. Vid den årliga gala som Tell Media Group arrangerar kammade… Läs mer

26 augusti, 2016

Seminarium om Brexit
När vi funderar kring Brexit står naturligt konsekvenserna för finansmarknaderna i fokus. Men de politiska implikationerna, tänkte vi, är nog… Läs mer

29 juni, 2016

Alandia Försäkring – ny finsk kund
Vi har ingått ett brett samarbete med Alandia Försäkring med rötterna på Åland. Just att Alandia Försäkring valt oss för… Läs mer

12 maj, 2016

Wassum – de första 20 åren
Den 10 maj firades 20-årsdagen. Vi har haft förmånen att få följa svenska och nordiska kapitalägare på nära håll sedan… Läs mer

14 mars, 2016

Omställningsfonden väljer Monitor
Framgångarna för Digital Portfolio Control AB:s (DPC) verktyg för att följa och styra portföljer, Monitor, fortsätter. Nu har även Kollektivavtalsstiftelsen… Läs mer