Om Wassum

Wassums affärsidé

Sedan starten har vår affärsidé varit att genom nära och långsiktigt samarbete förbättra resultatet för institutionella kapitalägares portföljer och effektivisera deras verksamhet. Vi har tillgång till olika typer av tjänster och verktyg som underlättar skötseln av en portfölj.

Vi erbjuder förenkling

Att kunna förklara komplexa sammanhang och erbjuda effektiva användargränssnitt går igen i våra tjänster. Vi strävar efter att göra det svåra lite enklare, även för den som inte jobbar med frågorna varje dag.

Vi tänker i nätverk

Vår verksamhetsidé utgår från att ensam inte längre är stark, framgång byggs numera i nätverk. Strategiskt partnerskap skapar värden som uttrycks i tid, pengar och trygghet. Genom oss kan man anlita ”specialistfunktioner-att-hyra” som kan utgöra en eller flera delar i våra partners verksamhet.

Det är kundernas resultat som räknas

Vi har våra partners bästa för ögonen och står bakom deras framgångar, ibland utan att synas alls. Vi förstår deras verksamhet och känner till deras mål. Strategiskt tänkande, kreativitet och en proaktiv dialog är fundamenten i en långsiktig relation och ska bidra till ett bra slutresultat.

Det här tycker vi är viktigt

Helhetsperspektiv och innovation är viktiga delar av vårt sätt att tänka och vara. Sekretess och integritet är också en del av oss. Vi tycker att samarbeten ska präglas av förtroende, målfokus och uthållighet. Vi vet att resultaten kortsiktigt kan variera, men genom att arbeta långsiktigt skapar man bäst förutsättningar för att nå dit man siktar.

Vi är helt fristående

Vi är ett helt fristående företag. Wassum står alltid på kapitalägarnas sida, de är våra kunder. Vi värnar vårt oberoende i praktiskt handling bland annat genom en transparent prismodell, verka helt åtskilt från alla kapitalförvaltarintressen, förmedla alla rabatter direkt till våra kunder och att inte ha några dolda intäkter, exempelvis ränta på klientmedelskonton eller valutaväxling i samband med fondhandel.

Både vi och kunderna i framkant

Vi har 20 års erfarenhet bakom oss, men ser ändå hela tiden framåt. Att vara i framkant på utvecklingen har präglat vår verksamhet genom åren. Vårt samlade know how kring pensions- och kapitalförvaltning, som en följd av positionen ”mitt i marknaden”, samarbetet med kvalificerade kunder och en innovativ intern miljö, är en tillgång som kommer alla våra kunder tillgodo.

Vår vision

Vi vet av erfarenhet att förvaltning av pengar är svårt och komplicerat. Vi vet att ändamålen med förvaltningen är angelägna och har stor betydelse för pensioner, forskning, hjälpändamål med mera. Vi vet också att det inte bara handlar om portföljresultatet utan lika viktigt är att hela verksamheten sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vet också att styrelsen för förvaltningsverksamheten genom nya regelverk fått en allt mer ansvarsfull och utsatt roll. Granskningen av styrelsens arbete från exempelvis huvudmän, media, revisorer och myndigheter har bara börjat.

Idag handlar förvaltning av kapital i hög grad om risk management i ett brett perspektiv. Det digitala rapporteringsverktyget Monitor har utvecklats från den utgångspunkten. Genom bättre överblick, hjälp att identifiera risker, transparens, samlad dokumentation och mobil tillgänglighet hjälper verktyget de ansvariga i sitt uppdrag. Att hela tiden kunna följa portföljen bidrar till att förenkla vid institutionell kapitalförvaltning och göra det tryggare att vara styrelseledamot.

The Scandinavian way

Vår bas är Stockholm. Våra kunder är nordiska. Våra rötter finns i den skandinaviska tradition och kultur som utmärks av stabila spelregler, administrativ säkerhet, IT-kunnande i framkant och en strävan efter dialog och konsensus i samarbetet med våra kunder.

Vi är en del i Wassum-gruppen

Wassum-gruppen består av dotterbolagen Wassum Värdepapper, Wassum Investment Consulting, Digital Portfolio Control (DPC) och Contento Wassum Academy (CWA), alla med anknytning till den finansiella sektorn. Gruppen är internationellt verksam och har representation i Sverige, Danmark och Finland.

Wassum Värdepapper arbetar med fondförmedlingstjänster, Wassum Investment Consulting arbetar med konsultativ rådgivning, därav investeringsrådgivning som anknutet ombud till Värdepappersbolaget. Båda med inriktning mot institutionella kapitalägare.

Digital Portfolio Control (www.digitalportfoliocontrol.se) erbjuder IT-tjänster för digital rapportering till flera olika typer av aktörer inom finansmarknaden.

Contento Wassum Academy (www.contentowassum.se) erbjuder kompetensutveckling, främst e-Learning, till aktörer inom finansmarknaden.

Wassum-gruppen grundades 1996, omsätter cirka 80 miljoner kronor och har drygt 50 anställda.

Juridisk struktur

Gruppens moderbolag är Wassum Investment Network AB. Det ägs av de ursprungliga och fortfarande verksamma grundarna. Verksamheterna bedrivs i dotterbolagen Wassum Värdepappersaktiebolag (100 %), Wassum Investment Consulting (100%), Digital Portfolio Control AB (100 %),  och Contento Wassum Academy AB (51 %).

Wassum Värdepappersaktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn sedan 1997. SEB och PwC anlitas i bank- och revisionsfrågor.AktuelltArkiv

20 februari, 2018

LB Forsikring – ny kund i Danmark
Wassum har fått LB Forsikring i Danmark som ny kund. Det handlar om ett så kallat Adviced by Wassum-uppdrag där… Läs mer

16 november, 2016

Femfaldig vinnare av Nordic Investment Consultancy of the year
Wassums ledande roll som investeringskonsult i Norden har återigen manifesteras. Vid den årliga gala som Tell Media Group arrangerar kammade… Läs mer

26 augusti, 2016

Seminarium om Brexit
När vi funderar kring Brexit står naturligt konsekvenserna för finansmarknaderna i fokus. Men de politiska implikationerna, tänkte vi, är nog… Läs mer

29 juni, 2016

Alandia Försäkring – ny finsk kund
Vi har ingått ett brett samarbete med Alandia Försäkring med rötterna på Åland. Just att Alandia Försäkring valt oss för… Läs mer

12 maj, 2016

Wassum – de första 20 åren
Den 10 maj firades 20-årsdagen. Vi har haft förmånen att få följa svenska och nordiska kapitalägare på nära håll sedan… Läs mer

14 mars, 2016

Omställningsfonden väljer Monitor
Framgångarna för Digital Portfolio Control AB:s (DPC) verktyg för att följa och styra portföljer, Monitor, fortsätter. Nu har även Kollektivavtalsstiftelsen… Läs mer